U bent franchisegever ?

Om bij de BFF aan te sluiten, zal elke kandidaat moeten getuigen van een uitdrukkelijke belangstelling voor de franchise en zal hij er zich toe moeten verbinden de statuten van de Federatie zonder voorbehoud na te leven alsook haar intern reglement en de Europese Deontologische Erecode. Hij zal eveneens gebruik moeten maken van een Precontractueel Informatief Document (PID) waarvan de inhoud conform is aan de wet van 19/12/2005. Hij zal een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag doen aan de Raad van Bestuur waarin hij zich borg stelt voor het naleven van deze voorwaarden.

Iedere kandidaat “daadwerkelijk” lid zal moeten bevestigen dat hij aan de aanvaardingsvoorwaarden beantwoordt vooraleer hij als “junior” lid of eventueel als “daadwerkelijk” lid kan aanvaard worden

Iedere fysieke en morele persoon die geen franchisegever is en die zo herkend is gezien zijn belangstelling voor de franchise, kan “geassocieerd” lid worden.

Elke onderneming die zijn activiteit in de franchise wil ontwikkelen kan van het “starter” statuut genieten om een specifieke begeleiding van de BFF te bekomen.

De daadwerkelijke leden van de Belgische Franchise Federatie hebben de Europese Deontologische Erecode van de franchise onderschreven. Zij mogen dan ook het logo van de Federatie op al hun documenten plaatsen net als de geassocieerde experten.

De daadwerkelijke leden van de Belgische Franchise Federatie hebben de Europese Deontologische Erecode van de franchise onderschreven. Zij mogen dan ook het logo van de Federatie op al hun documenten plaatsen net als de geassocieerde experten.

U bent kandidaat franchisegever ?

Een kandidaat franchisegever kan, onder bepaalde voorwaarden, van een speciale coaching genieten van de Federatie om:

  • De haalbaarheid van zijn franchiseproject te bestuderen
  • Het starten van een netwerk te vergemakkelijken

Consulteer hier onze tarieven 2020 en de statuten van de BFF

Dit zijn de effectieve leden van de Belgische Franchise Federatie